Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

برنامه ی اجرای هنرجویی پیانو توسط هنرجویان در روز جمعه ۱۴ دی ماه برگزار گردید که با حضور خانواده ها و دیگر هنرجویان همراه بود.

استاد این هنرجویان آقای آبادی در ادامه اجرا هدف این برنامه را  کاهش استرس هنرجویان برای اجراهای صحنه ای دانست و عنوان کرداجرای هنرجویی زمینه ای برای تشویق وایجادانگیزه و بستری برای پیشرفت و تقویت نوازندگی آنها خواهد بود.

در این اجرا ۹ هنرجوی در سطوح مختلف به اجرا پرداختند.

در ادامه گزارش تصویری این برنامه خدمتتان تقدیم می گردد.

عکاس : سید محمد فاطمی