Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

اجرای کارگاهی هنرجویان پیانو آموزشگاه موسیقی ترانه با حضور اساتید پیانوی آموزشگاه و خانواده های هنرجویان برگزار شد .

این برنامه که در عصر روز جمعه ۱۵ دی ماه در محل آموزشگاه موسیقی ترانه برگزار شد فضای اجرای عمومی را برای هنرجویان پیانوی خود فراهم کرده و اساتید هنرجویان خود را ارزیابی کردند.

هفت پیانیست قطعات انتخابی خود را برای حضار اجرا کردند که این هنرجویان زیر نظر پدرام نحوی زاده و حدیث صالحی در حال آموزش هستند.

در ادامه گزارش تصویری اجراهای جذاب و جالب پیانیست های خوب را ببینید.