Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

بازی‌های کودکان همراه با کثیف کاری برای بزرگترها با کلی زحمت و استرس همراه است اما این قبیل بازی‌ها از اهمیت فراوانی در دوران آموزشی بچه‌ها خصوصا کودکان نوپا برخوردار است.

کودکان یادگیرنده‌های فعالی هستند و برای کودکان نوپا آموزش و یادگیری به همراه بازی باید باشد. بازی‌های کودکان که همراه با کثیف کاری هستند، خیلی با ارزش است. زیرا حواس پنج گانه آنها را تحریک می‌کند، کودکان می‌توانند احساس لامسه، بویایی، دیداری و حتی چشایی را در نتیجه کثیف کاری حس کنند. بچه‌ها به محض اینکه بازی‌های کثیف کاری را شروع می‌کنند خیلی کارها را انجام می‌دهند، آنها می‌توانند مشاهده، درست کردن، ساختن، اکتشاف، تخیل، تحقیق، تفسیر و حتی استراحت و تمدید اعصاب را داشته باشند.

این را بدانید که بازی‌های همراه با کثیف کاری با استفاده از ابزارهای مختلف فرصت بسیار زیادی برای خلاقیت و تخیل در کودکان ایجاد می‌کند.