Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

یک دوره مستر کلاس نوازندگی پیانو با مدرسی هایک ملیکیان از نوازندگان شهیر ارمنستان با حضور ۱۳ هنرجو و نوازنده  پیانو برگزار شد.

این برنامه آموزشی در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار گردید شامل بررسی تکنیکهای نوازندگی ، شیوه های اجرایی در سبک های مختلف و بررسی قطعات اجرا شده توسط هنرجویان بود.