Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

ورکشاپ نوازندگی گیتار الکتریک با حضور امیر دانایی روز سه شنبه ۵ دی ماه در محل آموزشگاه ترانه با حضور گیتاریستهای علاقه مند برگزار شد.

امیر دانایی که مدرس گیتار الکتریک راک و بلوز است و از نوازندگان بسیار خوب و چیره دست ساز گیتار الکتریک کشورمان است که هنر وی را در کنسرت های « سیروان خسروی » بسیار دیده ایم.
در این هفته با توجه به کنسرت سیروان در شهر بوشهر و حضور امیر دانایی از این فرصت مغتنم استفاده شد و کارگاه نوازندگی گیتار الکتریک برگزار شد.

در این کارگاه عناوین زیادی مورد بحث و آموزش قرار گرفت از جمله :
تکنیک های نوازدگی مدرن و بداهه نوازی ٬ هارمونی گیتار و تنظیم قطعات بر روی گیتار ٬ نوازندگی استودیی و نحوه استفاده از تجهیزات