Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

ویلنسل (به فرانسویVioloncelle) یا چلو (به انگلیسیCelloسازی زهی و آرشه‌ای از خانواده ویولن است. صدای این ساز در منطقهٔ میانیِ سازهای این خانواده قرار دارد. ویلنسل از ویولن وویولا (ویلون آلتو)بزرگ‌تر است. در هنگام اجرا، این ساز در بین دو پای نوازنده قرار می‌گیرد و از طرفی دیگر، توسط میله‌ای که در انتهای آن وجود دارد روی زمین استوار می‌شود. این ساز از خانوادهٔ سازهای زهی آرشه‌ای است . استفاده از این ساز در تک‌نوازی‌ها (سلو)، در گروه‌نوازی‌ها، از جمله در ارکسترهای مجلسی و ارکسترهای سمفونیک متداول است. این ساز عضو ثابت در ارکسترها به صورت استاندارد می‌باشد که در بخش باسِ زهی‌ها قرار می‌گیرد. همچنین، در بیشتر آنسامبل‌های دیگر نیز حضور دارد. کنسرتوها و سونات‌های فراوان برای ویلنسل نوشته شده‌است.

کوک سیم‌های این ساز به‌ترتیب از زیر به بم عبارت است از: لا (سیم اول)، رِ (سیم دوم)، سُل (سیم سوم)، دو (سیم چهارم) سیم‌های ویلنسل نسبت به سیم‌های ویولا یک اکتاو بم‌تر کوک می‌شوند.

نت این ساز را به دلیل گسترهٔ صوتی وسیعش با کلیدِ فا خط چهارم (اصوات منطقهٔ بم این ساز)، کلید دو خط چهارم (اصوات منطقهٔ میانیِ این ساز) و کلید سُل (اصوات منطقهٔ زیر این ساز) می‌نویسند.

این ساز درگروه سازهای با صدای بم قرار می گیردو آرشه ی آن کوتاه تروکلفت تر از ویولن میباشد .


این ساز هم به صورت تکنواز و هم در گروه به صورت همنواز مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب آهنگسازان برای این ساز قطعاتی به صورت تکنواز – سونات و  کنسرتو تصنیف کرده اند .
از کنسرتوهای معروف برای این ساز می توان به :
کنسرتو ویولنسل بتهوون – برامس و کنسرتو لوئیجی بوکرونی نام برد .

اساتید مطرح ویولن سل:

پابلو کاسالس
یویو-ما
آلیسا وایلرستاین
روستروپوویچ
پیه-ر فورنیه
میشا مایسکی