Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

کارگاه تخلیه هیجانی ویژه مادر و کودک با حضور علاقه مندان در آموزشگاه ترانه برگزار شد. در این کارگاه که با بازی و سرگرمی برای کودکان همراه بوده و مهارت های خلاقانه کودکان مورد توجه بود.

روز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۹۶ ساعت ۴ عصر کارگاه آغاز شده و بازی های آوازی و باران کاغذی و تمرین های نقاشی خلاق با کودکان به همراه مادران به اجرا درآمد.

در ادامه گزارش تصویری کارگاه خدمتتان تقدیم می شود: