Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

دومین کارگاه موسیقی درمانی با عنوان ارزشمندی زنده بودن ( مبحث ترس و فرار ) با حضور سلام ریاضی برگزار شد.

این برنامه به مدت دو روز ، نهم و دهم تیرماه به اجرا درآمد و مباحثی از قبیل آگاهی و تصور ، ادراک ارتباط ، صوت و زبان و … به شکل تئوری و عملی بیان شد.

در ادامه گزارش تصویری از این کارگاه خدمتتان تقدیم می گردد.