Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

در حاشیه کنسرت موسیقی دستگاهی هیراب ۳  کارگاه نوازندگی در محل آموزشگاه موسیقی ترانه برگزار شد.

در کارگاه اول با عنوان نوازندگی ساز عود که توسط آرش سعیدیان به اجرا درآمد تکنیکهای نوازندگی و مفاهیم تئوریک مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه دیگر کارگاه که با عنوان نوازندگی ساز کمانچه بود با حضور وحید سلیمانی نژاد برگزار گردید که به بررسی و تحلیل نوازندگی کمانچه در دستگاه شور  پرداخته شد.

در انتهای برنامه های کارگاهی آرش سعیدیان در کارگاه ریتم نوع نگاه به ریتم در مناطق مختلف دنیا و همچنین آشنایی با مفاهیم بنیادین ریتم پرداختند. علاوه بر این مطالب وی اتودهای مدرن برای دست راست و چپ را در سازهای کوبه ای نیز مطرح نمودند.