Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

ماریمبا

این ساز از دسته ساز های ضربی به شمار می آید. ماریمبا یا ماریمبافون بساز شبیه زیلوفون و از همین خانواده است. تیغه های میریمبا از چوب رز هستند و مانند زیلوفون با نظم کلاوی های پیانو چیده اند. ضخامت تیغه های ماریمبا از زیلوفون کمتر است اما طول و پهنای شان بیشتر است. وجود...