Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

تمرین هایی که قبل از شروع نوازندگی باید انجام دهید

  استفاده درست از وقت به هنگام تمرین ساز، از مهمترین عواملی است که پیشرفت شما را در نوازندگی تضمین می کند، به نکاتی که یکی از مدرسین موسیقی در این باره بیان کرده است دقت کنید. به نقل از سازی ها جری کوکر (Jerry Coker) پروفسور موسیقی و نوازنده توانای saxophone ،...