Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

توبا

از خانواده سازهای بادی برنجی (آیروفون aerophone ) چگونگی ارتعاش هوا: هوا توسط لب های نوازنده مرتعش می شود. این ساز کلید دار از خانوادهٔ ساکسهورن ها (saxhorns) در اندازه و صدا دهی های مختلف و دارای حجم صدایی پُر و با قدرت است. در حال حاضر باس توبا و کنترباس توبا...